Dialog kring boende

Malin Gustafsson, marknadschef AB Bostäder samt Bengt-Göran Nilsson, Planarkitekt Lidköpings kommun.

Hur skapar vi en positiv inflyttning till orten?

De möjligheter som står till buds är att få till en generationsväxling i boendet så fler äldre flyttar från sina hus och barnfamiljer kan flytta in.

Lägenheter som är 1:or på Kvarnvägen idag. Folk idag vill inte bo så smått. Kan de byggas om till tvåor? Frågan är aktuell och har tagits upp i ledningsgruppen på AB Bostäder så den finns på agendan. Detta skulle ju kunna frigörafristående hus enligt ovanstående resonemang.

Malin redogjorde för AB Bostäders bestånd i Tun som består av 25 lägenheter, 8 seniorboende på orten.

Går det att nyttja de befintliga tomma hyresrätterna som finns i Tun istället för nybyggnation. Detta får ske via en kommunikation och samförstånd med försvaret. Detta är en fråga som försvaret äger till stor del.

Fråga uppkom om några hus med eftersatt skötsel i Tun. Några fastigheter är fullisolerade som är tomma. Varför är det så? En skamfläck. Nordstan kallas de. Finns flera lägenheter som är tomma och någon kan köpa upp. Bra område för barn.

AB Bostäder tyckte idén var intressant och undersöker möjligheten att förvärva fastigheterna.

Hyrs det fortfarande lägenheter hos någon extern aktör till personer med problem från Göteborg. Malin Gustavsson på AB Bostäder svarade att hon inte trodde det.

F7

Verksamheten påverkar bebyggelse och folket. Man skulle tro att man kan bygga om man isolerar. Men det verkar inte vara möjligt. Det finns krav på både inomhus- och utomhusmiljö. Buller som kommer uppifrån är svårt att värja sig ifrån. Det är antal permanenta adress som är det styrande.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: naringsliv@lidkoping.se