Dialog kring fritidsgårdsverksamheten & Ung i Lidköping

Patrik Tigerberg, bad- och ungdomschef Lidköpings kommun

Frågor

Ungdomsgård med lite barn varför: Feb 2021 pandemi, 8 barn inne samtidigt. 15 under våren. Nu sjunkit till 2-10 barn. Orsaken frågat fritidsledare. Glapp när de öppnar skolan och slutar. Har inte fått tillträde till lokalerna innan de öppnar och slutar. Vi försöker fånga upp ungdomarnas intressen. Fritidsledare kommer att vara med på föräldramöten och få input.

Varför inte lågstadie? När vi tog över jobbade de med ungdomar medans vi jobbar med årskurs 4 och uppåt. Man ville inte konkurrera med barn och skolas verksamhet. Vi upplever att det är svårt att få tillbaka barnen när de blir äldre.

Mysfaktor: Det går inte att göra så mycket för närvarande. Barn och skola är också delaktiga i denna fråga. Det finns en vilja att förbättra lokalerna och även involvera de unga i omvandlingen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: naringsliv@lidkoping.se