Lidköpings kommuns pris för hållbar utveckling

Grattis!

Ditt företag har nominerats till Lidköpings kommuns pris för hållbar utveckling 2023. För att kunna göra en så rättvis bedömning som möjligt vill vi att ni svarar på frågorna längre ner i detta formulär.

Lidköpings kommuns pris för hållbar utveckling

Lidköpings vision är: Lidköping - en välkomnande och hållbar kommun. 
 
Kommunens politiska beslut och arbetet i de kommunala verksamheterna skall utgå från principerna för hållbar utveckling. Hållbar utveckling handlar om att uppfylla människors behov idag utan att begränsa kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. 

Kriterier för bedömning
Juryns bedömning handlar om att premiera företag som har gjort något särskilt för hållbar utveckling. Juryn gör en helhetsbedömning av förslagen utifrån: 

  • Social hållbarhet
  • Miljömässig hållbarhet
  • Ekonomisk hållbarhet
  • Långsiktighet
  • Förebild för andra

FRÅGOR ATT BESVARA

Fråga 1 - 2 Miljömässig hållbarhet

Miljömässig hållbarhet utgör de av naturen givna gränserna för att bygga ett hållbart samhälle. Dessa gränser handlar om resursanvändning, klimatpåverkan och annan miljöbelastning. Exempel på miljömässigt hållbarhetsarbete: spara energi, sortera avfall och återbruka istället för att köpa nytt, motverka nedskräpning.

Fråga 3 - 4 Social Hållbarhet

Social hållbarhet är målet med hållbarhetsarbetet. Det handlar om oss människor. Om delaktighet, hälsa, utvecklingsmöjligheter och god livskvalitet för alla. Exempel på socialt hållbarhetsarbete: friskvårdssatsningar, integrationsåtgärder, arbete för att öka jämställdhet och mångfald

Fråga 5 - 6 Ekonomisk Hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet är medlet för att skapa ett hållbart samhälle både på kort och på lång sikt. Ekonomisk hållbarhet handlar om hushållning med ekonomiska, materiella och mänskliga resurser. Exempel på ekonomiskt hållbarhetsarbete: minska svinn, återbruka saker, satsa på friskvård.

Fråga 7 - 8 Motivering och nytänkande

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: naringsliv@lidkoping.se