Volvo informerar om den nya batterifabriken

AB Volvo planerar att bygga en anläggning för tillverkning av battericeller i Mariestad. Fabriken är en del i AB Volvos strategi att ställa om sina produkter, sin produktion och sin leverantörskedja till att vara fossilfri och CO2-neutral. Helt i linje Paris-avtalets intentioner och med den omställning som pågår i det globala och lokala samhället.

Investeringar

Av samma skäl ställer AB Volvo om sina anläggningar i Skövde och Vara. Volvo genomför just nu omfattande ombyggnader och gör stora investeringar i famtidens produkter och produktion. Detta projekt har döpts till ”Omställning Volvo Skaraborg”, och konceptet presenterades för första gången av Jens Holtinger, medlem i Volvos koncernledning, på Skaraborgsdagen i Vara den 25/1. 

AB Volvos omställningsprojekt berör inte bara Mariestad, Skövde och Vara utan hela Skaraborg, i större eller mindre omfattning. Inpendling och underleverantörer till deras existerande anläggningar finns i alla kommuner och detta genererar inflyttning till länet redan idag. Detta kommer att bli än mer tydligt i omställningen i och med bygget och sedan i driftsättningen av fabriken i Mariestad.

Vi bjuder på dryck och smörgås

Datum: Torsdag 20 april kl 11.45 - 13.15

Plats: Röda Kvarn, Torggatan 8 (OBS vi har bytt lokal)

Tyvärr kan vi inte ta emot fler anmälningar!

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: naringsliv@lidkoping.se