Årets enkät om det lokala företagsklimatet

Hur upplever du att det är att vara företagare i Lidköpings Kommun? I januari skickas enkäten om det lokala företagsklimatet ut. Om du har fått enkäten, gör din röst hörd och svara

Ligger till grund för vårt arbete

Första kvartalet varje år skickar Svenskt Näringsliv ut en enkät till företagen i din kommun i syfte att mäta företagarnas uppfattning om det lokala företagsklimatet. Detta görs i varje kommun och resultaten publicerats sedan på www.foretagsklimat.se. Länk till annan webbplats. Svenskt Näringslivs undersökning är en av de mätningar som Lidköpings kommun använder sig av för att utvärdera vårt arbete inom näringslivsfrämjande åtgärder. Vi vill därför uppmuntra er att svara på den

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: naringsliv@lidkoping.se