AB Volvos omställningsprojekt berör inte bara Mariestad, Skövde och Vara utan hela Skaraborg.

120st var anmälda till kommunens företagarlunch på Röda Kvarn idag. Jörgen Gustafsson, kommunikationsansvarig Volvo informerade om Volvos etablering av en batterifabrik i Mariestad.

Omställning Volvo Skaraborg

Jörgen Gustafsson, kommunikationsansvarig på Volvo

Detta är en del i Volvos projekt som döpts till ”Omställning Volvo Skaraborg”. Jörgen framhöll att detta inte bara berör Mariestad utan hela Skaraborg. Jörgen uppmanar oss till att kraftsamla kring kompetensförsörjning och bostadsbyggande.

Urban Olsson, chef Sektor Samhälle informerade kort om kommunens arbete kopplat till markförsörjning, bostadsbyggande och vikten av att hålla högt tempo i planeringsprocessen. Susanne Spector, chef makroekonomisk analys på Nordea gjorde en prognos över utsikterna för Västsverige kopplat till konjunkturen. Anna Sundbom, näringslivschef avslutade med att berätta om att nästa företagslunch kommer ha temat ”Lidköping växer”. Mer information kommer på vår hemsida.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: naringsliv@lidkoping.se