Mätning om det lokala företagsklimatet

Tack till alla företag som har svarat på Svenskt Näringslivs enkät om det lokala företagsklimatet. Lidköping får det sammanfattande omdömet 3.2 på en 6-gradig, skala jämfört med fjolårets 2.8.

Flera områden i mätningen har ökat rejält

• Det är positivt att Lidköping tar ett steg framåt och förbättrar det sammanfattande omdömet för första gången på flera år. Kommunen har succesivt byggt upp tydligare strukturer för sitt näringslivsarbete och jag hoppas att det här arbetet fortsätter göra de lokala företagen mer nöjda, säger Jessica Tengeland, områdesansvarig för Svenskt Näringsliv i Skaraborg.

I enkätsvaren där vi har gjort en rejäl ökning utmärker sig upphandling, information till företagen samt kommunpolitiker och tjänstemäns attityder till företagande.

• Vi är glada att trenden äntligen vänt och att våra ansträngningar att skapa en bättre dialog med näringslivet gett resultat. Säger Anna Sundbom, näringslivschef Lidköpings kommun

Du kan läsa enkäten i sin helhet här: www.foretagsklimat.se Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: naringsliv@lidkoping.se