Detaljplan för del av Sannorna 6:1, hamnområdet, Lidköpings kommun

Meddelande om antagen detaljplan

Kommunfullmäktige antog 2024-03-25 § 34 rubricerad detaljplan.
Det justerade protokollet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla
den 28 mars 2024.
En eventuell överklagan av beslutet att anta detaljplanen ska, ställd till Mark- och
miljödomstolen, ha inkommit senast den 19 april 2024 till postadress:
Lidköpings kommun
Kommunstyrelsen
531 88 Lidköping
Granskningsutlåtande och antagandehandlingar finns tillgängliga på kommunens
webbplats: www.lidkoping.se Bygga, bo och miljö / Boende, bostäder och tomter /Samhällsbyggnad och detaljplanering / Detaljplaner - pågående

 1. Detaljplan för del av Sannorna 6:1, hamnområdet, Lidköpings kommun
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Skaragatan 8, Lidköping
  Dokument eller extern anslagstavlaBeslut KF 2024-03-25 34 Antagande av detaljplan för del av Sannorna 61 Hamnen.pdf Pdf, 121.8 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (21 dagar, 7 timmar och 0 minuter)
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: