Planerat

Vårstädningen startar vecka 11

Vintern har äntligen släppt sitt grepp om Lidköping, därför börjar vi nu den årliga sandsopningen.

Viktig information

  • Passa på att sopa ut grus och sand från din gångbana innan kommunens sandupptagning startar.
  • Sopa gärna ut cirka 1 meter utanför kantstenen för att underlätta för våra maskiner att få med all sand och grus.
  • I samband med sandupptagningen kommer vissa gator och parkeringsplatser att tillfälligt stängas av för parkering. Även där datumzon gäller för gatuparkering vill vi betona vikten av att parkeringsförbud respekteras. Vid eventuella överträdelser kommer parkeringsanmärkningar att utfärdas eftersom vårt arbete försvåras av kvarstående fordon.

Tack för att du respekterar parkeringsförbuden!

Läs mer om sandsopningen och var vi sopar vecka för vecka.


Uppdaterad:

Publicerad: