Planerat

Förbud mot fordonstrafik på Mellbygatan den 5 juni

Förbud mot fordonstrafik på Mellbygatan 5 juni kl. 15:30 - 17:30.
Se markerad sträcka på kartbild nedan. Förbudet gäller inte fordon i linjetrafik, traktortåg och utryckningsfordon.

Följande gälIer i samband med studentfirandet i Stadsträdgården onsdag 5 juni.

  • Parkering av fordon på gräsytorna i Stadsträdgården förbjuden.
  • Traktorekipage parkeras under dagen på parkeringen vid Sparbanken Lidköping Arena.
  • Cirka klockan 16:00 kommer ekipagen att släppas ut från parkeringen mot Mellbygatan som är avspärrad fram till klockan 17:00.
  • Första traktorekipaget ställer upp i höjd med Rådagatan i riktning norrut. Då har bussarna som har tillträde till sträckan(Mellbygatan) möjlighet att svänga österut mot Wennerbergsbron.

Mer information om studentfirande på De la Gardiegymnasiet

Uppdaterad:

Publicerad: