Anmälan och avgifter

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

När du blivit antagen, får du besked om det av din blivande musiklärare under första skolveckan under höstterminen. I annat fall blir du automatiskt satt på väntelista på ditt förstahandsval och vi hör av oss så fort det blir en plats ledig. Vi tar in nya elever löpande. Du hittar mer information i flikarna nedan.

Avgifter

Aktivitet
Kostnad
Blockflöjt/sång250 kronor per termin
Individuell/gruppundervisning750 kronor per termin
Kör 250 kronor per termin
Instrumenthyra375 kronor per termin
Suzukifiol750 kronor per termin
Musikal750 kronor per termin
Rytmikkurs250 kronor per termin
Actiongänget750 kronor per termin

Hur du anmäler dig

Under mars-april månad delas anmälningsblanketter ut i samband med att Musikskolans lärare gör en skolturné till samtliga låg- och mellanstadieskolor. I samband med det så har Musikskolan också öppet hus där du som vill får komma och prova instrument. Under öppet hus finns det också möjlighet att anmäla sig inför höstterminens kurser.

Det finns också möjlighet att anmäla sig via självservice här på Lidköpings kommuns webbsida. Du hittar anmälan här.

Det största antalet antagningar görs i början på höstterminen, men det går bra att anmäla sig när som helst under året.

När du anmält dig

När du anmält dig placeras du i kö, antagningar görs utifrån ditt önskemål, antingen på ditt förstahandsval eller ditt 2-3 handsval. Vissa instrument, exempelvis piano är det många som vill spela, därför kan det vara bra att göra 2-3 handsval.

Kölistan är inte absolut. Förutom anmälningsdatum kan det vara en del praktiska saker, exempelvis ålder och gruppsammansättning som avgör vilken elev som får plats.

Du som inte kommer med direkt

Du som inte får en plats direkt hamnar automatiskt på kö. Du får inget meddelande om det utan vi kontaktar dig så fort det blir en plats ledig.

Stipendier

Musikskolans elever har under läsåret möjlighet att söka ett antal stipendier skänkta av olika organisationer. Detta är något som uppskattas mycket av både elever och lärare.

Lidköpings musik- och soaréesällskap

Ett stipendium eleverna spelar upp för att få möjlighet att ta del av. Uppspelningen brukar ske på en elevafton i november och delas ut i samband med en årlig trettondagsbal.

Elevafton 131127

Svarta Örns orden

Detta stipendium delas ut en gång om året och är ett stipendium eleverna spelar upp för att söka. Uppspelningstillfället brukar ligga i maj månad och stipendiet brukar delas ut i samband med Musikskolans dag.

Elevafton 130522a

TNJ flitstipendium

Detta stipendium är ett flitstipendium som tilldelas elever som under sina år på Musikskolan varit mycket engagerade och varit en bra förebild för övriga elever genom sin inställning och attityd. Eleverna nomineras genom sina lärare och stipendiet brukar delas ut i samband med Musikskolans dag.

Musikskolans dag 2013c

Under mars-april månad delas anmälningsblanketter ut i samband med att Musikskolans lärare gör en skolturné till samtliga låg- och mellanstadieskolor. I samband med det så har Musikskolan också öppet hus där du som vill får komma och prova instrument. Under öppet hus finns det också möjlighet att anmäla sig inför höstterminens kurser.

Det finns också möjlighet att anmäla sig via självservice här på Lidköpings kommuns webbsida. Du hittar anmälan här.

Det största antalet antagningar görs i början på höstterminen, men det går bra att anmäla sig när som helst under året.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan