Färdtjänst och Riksfärdtjänst

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Färdtjänst beviljas av den kommun där du är folkbokförd. Det är funktionsnedsättningen som avgör om du kan få färdtjänst. Funktionsnedsättningen ska ha en varaktighet om minst tre månader. Avsaknad av körkort, hög ålder eller att det inte finns bussförbindelser är inte något skäl till att beviljas färdtjänst.

Färdtjänst

Vill du ansöka om färdtjänst vänd dig till färdtjänsthandläggaren i din kommun.

Färdtjänstresor kan göras alla dagar kl. 05:00–02:00. Du får gärna ta med dig en medresenär. Husdjur är inte tillåtet med undantag för ledarhund och assistenthund.

När du ringer beställningscentralen vill de veta:

 • Ditt namn och personnummer
 • Ditt telefonnummer
 • Var du vill bli  hämtad
 • Vart du vill åka
 • När du vill åka
 • När du behöver vara framme
 • Om någon reser tillsammans med dig
 • Om resan är en färdtjänst-, arbetsresa eller något annat
 • Om du har förflyttningshjälpmedel

Boka din resa

Vardagar 06:00 – 22:00
Lördag till söndag 08:00 – 22:00
Helgdagar 08:00 – 22:00

Beställningscentralen telefon 020 – 91 90 90

Vad gör jag om bilen inte kommer?

Om bilen är mer än 10 minuter försenad ring Beställningscentralen

Färdtjänsttillståndet

Färdtjänsttillståndet är personligt och får inte användas på annat sätt än beslutat. Du måste vid resa kunna visa upp giltig legitimation. Om det sker förändringar i ditt hälsotillstånd eller om du ska flytta måste du alltid kontakta färdtjänsthandläggaren. Om du flyttar till en annan kommun upphör färdtjänsttillståndet att gälla.

Vart kan jag resa?

Vart kan jag resa?

Du som har färdtjänst utan begränsningar i Skaraborgs område får resa till, från, inom och mellan: Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda, Vara.

Samma regler gäller för de angränsande kommunerna Alingsås, Askersund, Habo, Herrljunga, Kristinehamn, Laxå, Mullsjö, Trollhättan, Ulricehamn, Vänersborg samt Vårgårda.

Färdtjänst inom Västra Götaland

Du kan även göra en färdtjänstresa inom regionen, till eller från en kommun som ligger utanför färdtjänstområdet men inom Västra Götaland. Du får göra tio enkla färdtjänstresor inom regionen under ett år. Innan du beställer en regionresa ska du kontakta din färdtjänsthandläggare.

Kommuner inom regionen: Göteborg, Ale, Bengtsfors, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Färgelanda, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Lysekil, Mark, Mellerud, Munkedal, Mölndal, Orust, Partille, Svenljunga, Strömstad, Sotenäs, Stenungsund, Tanum, Tjörn, Tranemo, Uddevalla, Åmål och Öckerö.

Resor utanför färdtjänstområdet

Vill du göra en färdtjänstresa utanför de kommuner som finns listade här ovan? Då kan du ansöka om så kallad riksfärdtjänst. Ansökan lämnar du in till din färdtjänsthandläggare senast 14 dagar innan du ska resa.

Så beställer du en resa

Du beställer din resa på Västtrafiks beställningscentral, telefon 020-91 90 90.

Beställning av återresan kan göras samtidigt. Beställ din resa i så god tid som möjligt, tidigast 14 dagar i förväg och senast en timma före önskad avresa.

Du betalar din färdtjänstresa innan resan startar. Det går bra att betala med kontanter men du kan också betala med de vanligaste kontokorten. Resans pris följer aktuell taxa och avgörs av hur många kommuner som resan går genom.

Vad kostar resan?

Du betalar din färdtjänstresa innan resan startar. Det går bra att betala med kontanter men du kan också betala med de vanligaste kontokorten. Resans pris följer aktuell taxa och avgörs av hur många kommuner som resan går genom.

Priser gäller från och med den 8 januari 2017.

Enkel resa inom
Vuxen
05:00-24:00
Vuxen
24:00-02:00
Ungdom*
05:00-24:00
Ungdom
24:00-02:00
En kommun56:-93:- 42:-79:-
Två kommuner99:-135:-74:-111:-
Tre kommuner141:-178:-106:-142:-
Fyra kommuner183:-220:-137:-174:-
Fem kommuner225:-262:-169:-206:-
Sex kommuner268:-304:-201:-237:-
Sju kommuner eller flera282:-319:-211:-248:-

*Ungdom är du från och med den dag du fyller 7 år intill dagen du fyller 20 år.

Det här kan du ta med på resan

Du får ta med dig det förflyttningshjälpmedel som du behöver för att resa, exempelvis rollator eller rullstol, samt bagage motsvarande en kasse i varje hand eller en resväska.

Detta kan chauffören hjälpa dig med

Vad chauffören kan hjälpa dig med

 • att följa dig till och från porten
 • hjälpa dig in och ur bilen
 • hjälpa dig på och av med säkerhetsbältet
 • ta hand om ditt förflyttningshjälpmedel och bagage

Ledsagare, medresenär och husdjur

Har du blivit beviljad ledsagare får ledsagaren åka med utan avgift. Ledsagaren ska hjälpa dig till och från fordonet och åker med dig om du behöver hjälp under färden. Ledsagaren måste alltid påbörja och avsluta sin resa på samma adress som du. Ledsagaren får själv inte ha tillstånd till färdtjänst.

Du får ta med dig en medresenär på resan. Medresenären måste alltid påbörja och avsluta resan på samma adress som du. Medresenären betalar egenavgift enligt färdtjänsttaxan.

Ledar– och assistanshund får följa med utan kostnad. Övriga husdjur får inte följa med.

Avbeställning och ändring av resa

Om inte resan blir av, måste du avbeställa resan minst en timma innan resan skulle ha påbörjats. Om du inte avbeställer, eller avbeställer för sent, kan kommunen ta ut en avgift på 200 kronor per tillfälle.

Avbeställning och ändring av resa kan göras dygnet runt.

Beställningscentralen

Telefon 020-91 90 90

Öppettider för beställning:

Vardagar 06:00-22:00
Lördag-söndag 08:00-22:00
Helgdagar 08:00-22:00

Färdtjänstreglemente för Lidköpings kommun

Detta reglemente, vilket är gemensamt för medlemskommunerna i Skaraborgs Kommunalförbund, har antagits av kommunfullmäktige i Lidköping den 23 april 2007 (KF § 52/2007) med revidering den 26 april 2010 (KF § 65/2010) samt den 29 september 2014 (KF § 107/2014).

Från och med den 1 december 2014 har reglementet följande lydelse.

1. Allmänt

”Tillstånd till färdtjänst skall meddelas för dem som på grund av funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel.
Om sökanden är under 18 år skall prövningen göras i förhållande till barn i motsvarande ålder utan funktionshinder.
Tillståndet omfattar inte transporter som av någon annan anledning bekostas av det allmänna.” (7 § Lag om färdtjänst, SFS 1997:736)

En resa som kan ske med allmänna kommunikationsmedel ska ske med den allmänna kollektivtrafiken. Att inte kunna anlita den allmänna kollektivtrafiken innebär att man exempelvis har svårigheter att stiga av och på bussen, att ta sig av till och från busshållplats med mera.

Är den allmänna kollektivtrafiken så utformad att en funktionshindrad person kan använda den föreligger ingen rätt till färdtjänstresa.

 2. Vad är en färdtjänstresa?

Färdtjänsten är en del av kollektivtrafiken, som kan beviljas efter individuell prövning.
Färdtjänst omfattar alla typer av resor med undantag av sådana som skall bekostas av annan, exempelvis region, försäkringskassa, försäkringsbolag, organisationer eller företag.

Färdtjänst får inte nyttjas vid någon typ av sjukresa, vare sig inom eller utanför regionen.

Färdtjänstresor sker med olika fordon och på olika sätt beroende av resenärens funktionshinder. Färdtjänstresorna samordnas ofta så att flera personer kan komma att åka i samma fordon och hämtas och lämnas vid olika adresser.
Färdtjänstberättigad skall vid resa kunna uppvisa giltig ID-handling.

Fordonet gör inga stopp under vägen och väntar inte medan ärenden uträttas.

 3. Tillstånd

Färdtjänst kan beviljas personer folkbokförda i respektive kommun i enlighet med bestämmelserna i §§ 6-9, Lag om färdtjänst (SFS 1997:736). Funktionshindret skall vara av mer varaktig karaktär och bedömas omfatta minst tre månader.

Hög ålder i sig är inte ett kriterium för att färdtjänst skall erhållas. Det är funktionshindret och dess konsekvenser för att kunna nyttja allmänna kommunikationsmedel som avgör.

Avsaknad av allmänna kommunikationer är inte något skäl att bevilja tillstånd till färdtjänst. Om en sökande inte har väsentliga svårigheter att använda allmänna kommunikationsmedel, om sådana hade funnits, eller om det finns annan anpassad trafik på orten, kan ansökan avslås.

Den enskildes möjligheter att resa definieras vid utredningstillfället, vad avser gångförmåga och resmöjligheter: att åka låggolv-/lågentrébuss, buss med ledsagare, närtrafik och/eller flextrafik, tåg, genomföra byten, aktuella hjälpmedel m.m. Färdtjänstresenären ska därefter vid beställningen hänvisas till allmän kollektivtrafik på hela eller delar av resan, när den enskildes funktionshinder så tillåter. Detta bedöms av kommunens handläggare och innebär att man måste ta hänsyn till exempel till ett varierat hälsotillstånd.

Någon hänsyn till den enskildes ekonomi tas inte vid bedömningen.

”Tillstånd till färdtjänst meddelas för viss tid eller tills vidare.
Tillstånd får i skälig omfattning förenas med föreskrifter om

1. vilket färdsätt som får användas,
2. inom vilket område resor får göras, och
3. hur många resor tillståndet omfattar.

Sådana resor som kan anses vara väsentliga för tillståndshavaren får begränsas till antalet endast om det finns synnerliga skäl.
Om det finns särskilda skäl, får tillståndet även i övrigt förenas med villkor.”

(9 § Lag om färdtjänst, SFS 1997:736)

För funktionshindrade som behöver färdtjänst endast under vinterhalvåret tidsbegränsas tillståndet till att gälla mellan den 15 oktober och 15 april.

Om man har blivit beviljad bilstöd för handikappanpassad bil, som den handikappade själv kör, har man bara möjlighet till färdtjänst när bilen är trasig eller om den av andra orsaker är obrukbar.

Vid flytt från kommunen återkallas färdtjänsten. Om oriktiga uppgifter har lämnats vid ansökningstillfället eller om man använder sitt färdtjänsttillstånd i strid med angivna villkor har kommunen rätt att återkalla färdtjänsttillståndet.

”En tillståndsgivare får återkalla ett tillstånd att anlita färdtjänst, om förutsättningarna för tillståndet inte längre finns. Ett tillstånd får också återkallas om tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser av de föreskrifter och villkor som gäller för färdtjänsten. Föreskrifter och villkor får ändras, om ändrade förhållanden föranleder det.”

(12 § Lag om färdtjänst, SFS 1997:736)

4. Medresenär

Färdtjänstberättigad har rätt att ta med sig en medresenär på resan. Medresenär måste stiga på och av på samma plats som den färdtjänstberättigade.

 5. Ledsagare

Tillstånd till ledsagare beviljas endast då den enskilde behöver hjälp under färden förutom den hjälp som erhålls av transportföretaget. Tillståndet är således knutet till själva resan och inte det behov av hjälp man eventuellt behöver vid resmålet.

Ledsagaren åker avgiftsfritt och måste stiga på och av vid samma plats som den färdtjänstberättigade. Ledsagare får inte vara färdtjänstberättigad.

Om en färdtjänstberättigad har beviljats tillstånd till ledsagare, innebär det inte någon skyldighet för kommunen att tillhandahålla eller anskaffa ledsagare.

  6. Husdjur

Ledarhund och assistanshund får utan kostnad medfölja den färdtjänstberättigade. Något annat husdjur får inte tas med vid färdtjänstresa.

 7. Personaltillstånd

Personer som har färdtjänsttillstånd och som bor i någon särskild boendeform, gruppbostad eller har insats enligt Socialtjänstlagen eller LSS i eget boende kan, vid behov ta med sig tjänstgörande personal som ledsagare även om de inte har blivit beviljade detta i sitt färdtjänsttillstånd.

Resan ska då beställas av personal som uppger till Beställningscentralen att den färdtjänstberättigade personen kommer att åtföljas av personal (från berört kostnadsställe). Med personal räknas anställda inom kommunen eller hos entreprenör och kooperativ som kommunen anlitat att utföra motsvarande uppgift, dock inte arvoderade medhjälpare, t.ex. kontaktpersoner.

8. Individuella behov

Allmän service ingår i avtalet med transportföretaget. Denna omfattar:

 • Hjälp in i och ut ur bilen.
 • Hjälp till och från dörr i markplan eller motsvarande.
 • Hjälp med säkerhetsbältet.
 • Hjälp med nödvändiga förflyttningshjälpmedel.
 • Utfärda kvitto på erlagd egenavgift, utan resenärens begäran.

Endast bagage motsvarande vad man vanligen har med på bussen, det vill säga en kasse i varje hand, eller en resväska kan medtagas.

Om resenären behöver särskild service t.ex. hämtas och lämnas inne, skall detta uppdrag vara inskrivet i kundtillståndet av färdtjänsthandläggaren.

9. Barn

”Om sökanden är under 18 år skall prövningen göras i förhållande till barn i motsvarande ålder utan funktionshinder.” (Ingår i § 7 Lag om färdtjänst)

Till exempel färdas inte små barn med allmänna kommunikationsmedel utan att de åtföljs av förälder eller vuxen, Det kan dessutom finnas skäl till att vid prövning av tillstånd skilja mellan lokala och regionala resor. Lokala resor i känd omgivning klarar barn normalt av utan vuxens sällskap vid lägre ålder än vid längre resor.

Dock kan barnets funktionshinder vara av den arten att barnet inte kan resa med allmänna kommunikationsmedel även om det åtföljs av en vuxen.

10.Avgift

Avgiften för vuxen bygger på Västtrafiks baspris multiplicerat med 1,15. Taxan följer samma zonindelning som Västtrafik, d.v.s. varje kommun är en zon. Antalet zoner beräknas enligt principen om fågelväg. Zontillägget är 75 % av baspriset multiplicerat med 1,15. Högsta avgift betalas för sju zoner eller fler och denna avgift är baspriset multiplicerat med 5 multiplicerat med 1,15.

För skolungdom, 7-19 år, är avgiften 75 % av avgiften för vuxen.
Vid resa som enligt beställning påbörjas mellan kl. 24.00–02.00, tillkommer utöver ordinarie avgift ett tillägg om 75 % av baspriset.

Samtliga avgifter och tillägg avrundas till närmaste hela krontal.

Vid förändring av baspriset förändras avgifter och tillägg enligt ovan på motsvarande sätt. Förändringen sker fr.o.m. det datum som förändringen gäller i den allmänna kollektivtrafiken.

11. Avgift vid utebliven färdtjänstresa

Skulle en färdtjänstresenär utebli från en beställd färdtjänstresa eller om resenären inte avbeställer sin resa inom föreskriven tid äger kommunen rätt att, efter särskild prövning, ta ut en ersättning av resenären om 200 kr per tillfälle.

12. Arbetsresor/Utbildningsresor

För arbetsresor (anställningsbevis, registrering som egen företagare eller motsvarande krävs vid ansökan) och utbildningsresor (gymnasieskola, högskola, vuxenutbildning eller liknande utbildning som inte ersätts av annan) krävs ett speciellt tillstånd som beviljas individuellt.

Resan är endast tillåten mellan folkbokföringsadress och arbetet. Den som är beviljad resa kan på väg till i och från resmålet hämta eller lämna barn i barnomsorg.
Arbetsresor får endast gå till ordinarie arbetsplats. Övriga resor i tjänsten ska bekostas av arbetsgivaren.

 13. Kommunfärdtjänst

Den färdtjänstberättigade får resa obegränsat inom färdtjänstområdet: Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda, Vara samt till färdtjänstområdet angränsande kommunerna Alingsås, Askersund, Habo, Herrljunga, Kristinehamn, Laxå, Mullsjö, Trollhättan, Ulricehamn, Vänersborg samt Vårgårda.

Den enskilda kommunen har möjlighet att fatta beslut om ett generösare färdtjänstområde. Detta för att kunna göra kommuner tillgängliga, som man idag har ett betydande resmönster till, men som ligger utanför Västtrafik Skaraborgs affärsområde.

 14. Regionfärdtjänst

Den färdtjänstberättigade får efter registrering resa även till och från andra samt inom kommuner inom Västra Götalandsregionen än de som nämns under punkt 13, Kommunfärdtjänst. En sådan resa kallas regionfärdtjänstresa. Under ett år har den färdtjänstberättigade rätten att göra upp till tio enkla regionfärdtjänstresor.

Registrering måste ske årligen och görs genom att den enskilde tar kontakt med kommunens handläggare.

 15. Resa i annan kommun

För att få tillstånd till resa i annan kommun utanför färdtjänstområdet krävs en särskild prövning av den färdtjänstberättigades kommun.

För resa inom en kommun som ligger i området för regionfärdtjänst (Västra Götalands­regionen), men utanför färdtjänstområdet, utförs resorna av Västtrafik. Resorna beställs av resenären hos Västtrafiks beställningscentral. Avgiften motsvarar egenavgiften för kommunfärdtjänst inom en kommun (endast vuxentaxa tillämpas).

För resa inom någon av landets kommuner som inte ingår i färdtjänstområdet och som ligger utanför Västra Götalandsregionen, lämnas ersättning för 70 % av taxameter­beloppet. Resenären beställer en taxiresa hos valfritt taxibolag och inkommer i efterhand med kvitto till kommunens handläggare.

 16. När får resan ske?

Omfattar tider på dygnet som ungefär motsvarar tillgängligheten hos allmänna kommunikationer i Västtrafik Skaraborg.

Alla dagar: Klockan 05.00-02.00.

 17. Beställning av resa

Beställning av resa skall ske till Beställningscentralen under ordinarie öppethållandetid. Resan skall beställas senast 60 minuter innan önskad tid för när resan skall påbörjas.

Beställning av återresa kan göras vid beställning av framresan. Det går också att beställa flera resor samtidigt.

Avbeställningar och ändringar av beställd resa kan göras dygnet runt och senast 60 minuter innan överenskommen tid för hämtning.

  18. Övrigt

Kommunen har rätt att göra avsteg i enskilda tillstånd från detta reglemente om särskilda skäl föreligger.
Särskilda skäl kan antingen vara hänförliga till respektive sökandens funktionshinder som får bedömas i varje enskilt fall eller införandet av transportlösningar som helt eller till viss del gör att den enskilde utan väsentliga svårigheter kan resa med allmänna kommunikationsmedel.

Färdtjänst kan tidtabelläggas för ökad integrering mellan den särskilda och den allmänna kollektivtrafiken.

Vid handläggning av färdtjänsttillstånd samt planering och samordning av färdtjänstresor används datastöd. Personuppgifter som hanteras i detta sammanhang omfattas av personuppgiftslagen (PUL)

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst kan sökas i hemkommunen av personer som på grund av stort och varaktigt funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt.

Riksfärdtjänst är en särskild anpassad kollektivtrafik i din hemkommun för vilken lagen (SFS 1997:735) om riksfärdtjänst gäller. En riksfärdtjänstresa avser resa inom Sverige, där en av adresserna ligger utanför färdtjänstområdet.

Rätt till riksfärdtjänst har person med stor och varaktig funktionsnedsättning (minst tre månader), som på grund av detta har väsentliga svårigheter att utan hjälp resa med allmänna kommunikationer. Ändamålet med resan ska vara rekreation eller fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet.

Resan görs med allmänna kommunikationer med en ledsagare eller ett för ändamålet särskilt anpassat fordon. Riksfärdtjänst bekostas ej om resan av någon anledning bekostas av det allmänna.

Medresenär

I riksfärdtjänstlagen finns inte begreppet medresenär, men det används ofta av kommunen som ett komplement i riksfärdtjänstlagen. Medresenär avser en resenär, som reser utan att vara ledsagare och som färdas i sällskap med den som har fått tillstånd till riksfärdtjänst. Det är ofta någon anhörig, vän eller bekant.

Ledsagare

En ledsagare avser en person som måste medfölja tillståndshavaren för att riksfärdtjänstresan ska kunna genomföras. Behovet av ledsagare ska vara knutet till själva resan och inte till vistelsen vid resmålet. Ledsagaren reser utan kostnad.

Ansökan om riksfärdtjänst

Ansökan om riksfärdtjänst sker skriftligen inför varje enskild resa senast 14 arbetsdagar innan önskat avresedatum. I samband med storhelger kan det krävas att ansökan ska vara inkommen tidigare.

Om du vill ansöka om riksfärdtjänst kan du ladda ner blanketten här Beställningsblankett riksfärdtjänst. Söker du för första gången ska du dessutom fylla i denna blanketten Riksfärdtjänst ansökan.

Kontakta oss gärna om du vill få hjälp med att ansöka. Det kan också hända att vi kommer att göra ett hembesök hos dig innan beslut fattas. Våra kontaktuppgifter finner du till höger på sidan.

Sjuk- och behandlingsresor, arbets- och utbildningsresor

Sjuk- eller behandlingsresa

Du får inte använda dig av färdtjänst, region- eller riksfärdtjänst vid någon typ av sjukresa, vare sig inom eller utom Västra Götalandsregionen. Vid frågor angående sjuk- eller behandlingsresor kontakta Sjukreseenheten på telefon 010-47 32 100.

Arbets- eller utbildningsresa

För arbets- eller utbildningsresor krävs ett speciellt tillstånd som prövas individuellt. Vill du ansöka om arbets- eller utbildningsresor vänd dig till färdtjänsthandläggaren.

Hur lämnar jag en synpunkt?

Om du har en synpunkt eller annat som berör en utförd resa ring beställningscentralen. Om du vill ha ett svar på synpunkten måste du begära detta. Vill du hellre mejla ditt ärende kan du göra detta till synpunkt.anrop@vasttrafik.se.

Vart kan jag resa?

Du som har färdtjänst utan begränsningar i Skaraborgs område får resa till, från, inom och mellan: Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda, Vara.

Samma regler gäller för de angränsande kommunerna Alingsås, Askersund, Habo, Herrljunga, Kristinehamn, Laxå, Mullsjö, Trollhättan, Ulricehamn, Vänersborg samt Vårgårda.

Färdtjänst inom Västra Götaland

Du kan även göra en färdtjänstresa inom regionen, till eller från en kommun som ligger utanför färdtjänstområdet men inom Västra Götaland. Du får göra tio enkla färdtjänstresor inom regionen under ett år. Innan du beställer en regionresa ska du kontakta din färdtjänsthandläggare.

Kommuner inom regionen: Göteborg, Ale, Bengtsfors, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Färgelanda, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Lysekil, Mark, Mellerud, Munkedal, Mölndal, Orust, Partille, Svenljunga, Strömstad, Sotenäs, Stenungsund, Tanum, Tjörn, Tranemo, Uddevalla, Åmål och Öckerö.

Resor utanför färdtjänstområdet

Vill du göra en färdtjänstresa utanför de kommuner som finns listade här ovan? Då kan du ansöka om så kallad riksfärdtjänst. Ansökan lämnar du in till din färdtjänsthandläggare senast 14 dagar innan du ska resa.