Färdtjänst och Riksfärdtjänst

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Färdtjänst beviljas av den kommun där du är folkbokförd. Det är funktionsnedsättningen som avgör om du kan få färdtjänst. Funktionsnedsättningen ska ha en varaktighet om minst tre månader. Avsaknad av körkort, hög ålder eller att det inte finns bussförbindelser är inte något skäl till att beviljas färdtjänst.

Här ansöker du om färdtjänst.

Här ansöker du om riksfärdtjänst.

Färdtjänstresor kan göras alla dagar kl. 05:00–02:00. Du får gärna ta med dig en medresenär. Husdjur är inte tillåtet med undantag för ledarhund och assistenthund.

När du ringer beställningscentralen vill de veta:

 • Ditt namn och personnummer
 • Ditt telefonnummer
 • Var du vill bli  hämtad
 • Vart du vill åka
 • När du vill åka
 • När du behöver vara framme
 • Om någon reser tillsammans med dig
 • Om resan är en färdtjänst-, arbetsresa eller något annat
 • Om du har förflyttningshjälpmedel

Boka din resa

Vardagar 06:00 – 22:00
Lördag till söndag 08:00 – 22:00
Helgdagar 08:00 – 22:00

Beställningscentralen telefon 020 – 91 90 90

Vad gör jag om bilen inte kommer?

Om bilen är mer än 10 minuter försenad ring Beställningscentralen, telefon  020 – 91 90 90.

Färdtjänsttillståndet

Färdtjänsttillståndet är personligt och får inte användas på annat sätt än beslutat. Du måste vid resa kunna visa upp giltig legitimation. Om det sker förändringar i ditt hälsotillstånd eller om du ska flytta måste du alltid kontakta färdtjänsthandläggaren. Om du flyttar till en annan kommun upphör färdtjänsttillståndet att gälla.

Här kan du läsa reglemente för färdtjänst.

Vart kan jag resa?

Vart kan jag resa?

Du som har färdtjänst utan begränsningar i Skaraborgs område får resa till, från, inom och mellan: Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda, Vara.

Samma regler gäller för de angränsande kommunerna Alingsås, Askersund, Habo, Herrljunga, Kristinehamn, Laxå, Mullsjö, Trollhättan, Ulricehamn, Vänersborg samt Vårgårda.

Färdtjänst inom Västra Götaland

Du kan även göra en färdtjänstresa inom regionen, till eller från en kommun som ligger utanför färdtjänstområdet men inom Västra Götaland. Du får göra tio enkla färdtjänstresor inom regionen under ett år. Innan du beställer en regionresa ska du kontakta din färdtjänsthandläggare.

Observera att handläggningstiden för regionresor är längre än normalt under sommaren då våra handläggare har semester vissa veckor.

Kommuner inom regionen: Göteborg, Ale, Bengtsfors, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Färgelanda, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Lysekil, Mark, Mellerud, Munkedal, Mölndal, Orust, Partille, Svenljunga, Strömstad, Sotenäs, Stenungsund, Tanum, Tjörn, Tranemo, Uddevalla, Åmål och Öckerö.

Resor utanför färdtjänstområdet

Vill du göra en färdtjänstresa utanför de kommuner som finns listade här ovan? Då kan du ansöka om så kallad riksfärdtjänst. Ansökan lämnar du in till din färdtjänsthandläggare senast 14 dagar innan du ska resa. Vid större helger kan ansökan behöva komma in tidigare. Observera att handläggningstiden för riksfärdtjänstresor är längre än normalt under sommaren då våra handläggare har semester vissa veckor.

Så beställer du en resa

Du beställer din resa på Västtrafiks beställningscentral, telefon 020-91 90 90.

Beställning av återresan kan göras samtidigt. Beställ din resa i så god tid som möjligt, tidigast 14 dagar i förväg och senast en timma före önskad avresa.

Du betalar din färdtjänstresa innan resan startar. Det går bra att betala med kontanter men du kan också betala med de vanligaste kontokorten. Resans pris följer aktuell taxa och avgörs av hur många kommuner som resan går genom.

Vad kostar resan?

Priserna gäller från 2019-01-06.
Priset på färdtjänstresan avgörs av hur många kommuner resan går genom.
Betalning sker innan påbörjad resa. Betala kontant (med så jämna pengar som möjligt) eller med något av de vanligaste bankkorten.

Enkel resa inom
Vuxen
Ungdom
En kommun60:-45:-
Två kommuner105:-78:-
Tre kommuner150:-112:-
Fyra kommuner194:-146:-
Fem kommuner239:-179:-
Sex kommuner284:-213:-
Sju kommuner eller flera299:-224:-

Ungdom är man fram till dagen man fyller 20 år.

Det här kan du ta med på resan

Du får ta med dig det förflyttningshjälpmedel som du behöver för att resa, exempelvis rollator eller rullstol, samt bagage motsvarande en kasse i varje hand eller en resväska.

Detta kan chauffören hjälpa dig med

Vad chauffören kan hjälpa dig med

 • att följa dig till och från porten
 • hjälpa dig in och ur bilen
 • hjälpa dig på och av med säkerhetsbältet
 • ta hand om ditt förflyttningshjälpmedel och bagage

Ledsagare, medresenär och husdjur

Har du blivit beviljad ledsagare får ledsagaren åka med utan avgift. Ledsagaren ska hjälpa dig till och från fordonet och åker med dig om du behöver hjälp under färden. Ledsagaren måste alltid påbörja och avsluta sin resa på samma adress som du. Ledsagaren får själv inte ha tillstånd till färdtjänst.

Du får ta med dig en medresenär på resan. Medresenären måste alltid påbörja och avsluta resan på samma adress som du. Medresenären betalar egenavgift enligt färdtjänsttaxan.

Ledar– och assistanshund får följa med utan kostnad. Övriga husdjur får inte följa med.

Avbeställning och ändring av resa

Om inte resan blir av, måste du avbeställa resan minst en timma innan resan skulle ha påbörjats. Om du inte avbeställer, eller avbeställer för sent, kan kommunen ta ut en avgift på 200 kronor per tillfälle.

Avbeställning och ändring av resa kan göras dygnet runt.

Beställningscentralen

Telefon 020-91 90 90

Öppettider för beställning:

Vardagar 06:00-22:00
Lördag-söndag 08:00-22:00
Helgdagar 08:00-22:00

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst kan sökas i hemkommunen av personer som på grund av stort och varaktigt funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt.

Riksfärdtjänst är en särskild anpassad kollektivtrafik i din hemkommun för vilken lagen (SFS 1997:735) om riksfärdtjänst gäller. En riksfärdtjänstresa avser resa inom Sverige, där en av adresserna ligger utanför färdtjänstområdet.

Rätt till riksfärdtjänst har person med stor och varaktig funktionsnedsättning (minst tre månader), som på grund av detta har väsentliga svårigheter att utan hjälp resa med allmänna kommunikationer. Ändamålet med resan ska vara rekreation eller fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet.

Resan görs med allmänna kommunikationer med en ledsagare eller ett för ändamålet särskilt anpassat fordon. Riksfärdtjänst bekostas ej om resan av någon anledning bekostas av det allmänna.

Medresenär

I riksfärdtjänstlagen finns inte begreppet medresenär, men det används ofta av kommunen som ett komplement i riksfärdtjänstlagen. Medresenär avser en resenär, som reser utan att vara ledsagare och som färdas i sällskap med den som har fått tillstånd till riksfärdtjänst. Det är ofta någon anhörig, vän eller bekant.

Ledsagare

En ledsagare avser en person som måste medfölja tillståndshavaren för att riksfärdtjänstresan ska kunna genomföras. Behovet av ledsagare ska vara knutet till själva resan och inte till vistelsen vid resmålet. Ledsagaren reser utan kostnad.

Ansökan om riksfärdtjänst

Ansökan om riksfärdtjänst sker skriftligen inför varje enskild resa senast 14 arbetsdagar innan önskat avresedatum. I samband med storhelger kan det krävas att ansökan ska vara inkommen tidigare.

Om du vill ansöka om riksfärdtjänst kan du ladda ner blanketten här ansökningsblankett riksfärdtjänst. Söker du för första gången ska du dessutom fylla i denna blanketten bilaga till riksfärdtjänst ansökan.

Kontakta oss gärna om du vill få hjälp med att ansöka. Det kan också hända att vi kommer att göra ett hembesök hos dig innan beslut fattas. Våra kontaktuppgifter finner du till höger på sidan.

Sjuk- och behandlingsresor, arbets- och utbildningsresor

Sjuk- eller behandlingsresa

Du får inte använda dig av färdtjänst, region- eller riksfärdtjänst vid någon typ av sjukresa, vare sig inom eller utom Västra Götalandsregionen. Vid frågor angående sjuk- eller behandlingsresor kontakta Sjukreseenheten på telefon 010-47 32 100.

Arbets- eller utbildningsresa

För arbets- eller utbildningsresor krävs ett speciellt tillstånd som prövas individuellt. Vill du ansöka om arbets- eller utbildningsresor vänd dig till färdtjänsthandläggaren.

Hur lämnar jag en synpunkt?

Om du har en synpunkt eller annat som berör en utförd resa ring beställningscentralen. Om du vill ha ett svar på synpunkten måste du begära detta. Vill du hellre mejla ditt ärende kan du göra detta till synpunkt.anrop@vasttrafik.se.

Vart kan jag resa?

Du som har färdtjänst utan begränsningar i Skaraborgs område får resa till, från, inom och mellan: Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda, Vara.

Samma regler gäller för de angränsande kommunerna Alingsås, Askersund, Habo, Herrljunga, Kristinehamn, Laxå, Mullsjö, Trollhättan, Ulricehamn, Vänersborg samt Vårgårda.

Färdtjänst inom Västra Götaland

Du kan även göra en färdtjänstresa inom regionen, till eller från en kommun som ligger utanför färdtjänstområdet men inom Västra Götaland. Du får göra tio enkla färdtjänstresor inom regionen under ett år. Innan du beställer en regionresa ska du kontakta din färdtjänsthandläggare.

Observera att handläggningstiden för regionresor är längre än normalt under sommaren då våra handläggare har semester vissa veckor.

Kommuner inom regionen: Göteborg, Ale, Bengtsfors, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Färgelanda, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Lysekil, Mark, Mellerud, Munkedal, Mölndal, Orust, Partille, Svenljunga, Strömstad, Sotenäs, Stenungsund, Tanum, Tjörn, Tranemo, Uddevalla, Åmål och Öckerö.

Resor utanför färdtjänstområdet

Vill du göra en färdtjänstresa utanför de kommuner som finns listade här ovan? Då kan du ansöka om så kallad riksfärdtjänst. Ansökan lämnar du in till din färdtjänsthandläggare senast 14 dagar innan du ska resa. Vid större helger kan ansökan behöva komma in tidigare. Observera att handläggningstiden för riksfärdtjänstresor är längre än normalt under sommaren då våra handläggare har semester vissa veckor.