Pris för hållbar utveckling

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Lidköpings kommuns pris för hållbar utveckling delas ut årligen. Det går till ett företag och en förening som har gjort något särskilt för hållbar utveckling.

Priset är en hedersutmärkelse och en ekonomisk uppmuntran till fortsatt arbete genom en prissumma på 20 000 kronor vardera till en förening och ett företag.

Vad är hållbar utveckling?

Hållbar utveckling handlar om att uppfylla människors behov idag utan att begränsa kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

 • Social hållbarhet är målet med hållbarhetsarbetet. Det handlar om oss människor. Om delaktighet, hälsa, utvecklingsmöjligheter och god livskvalitet för alla.
 • Miljömässig hållbarhet utgör de av naturen givna gränserna för att bygga ett hållbart samhälle. Dessa gränser handlar om resursanvändning, klimatpåverkan och annan miljöbelastning.
 • Ekonomisk hållbarhet är medlet för att skapa ett hållbart samhälle både på kort och på lång sikt. Ekonomisk hållbarhet handlar om hushållning med ekonomiska, materiella och mänskliga resurser.

Nominera/sök priset

Vi tar emot förslag på föreningar och företag som under året gjort något särskilt för hållbar utveckling. Vem som helst kan lämna in förslag med motivering. Du kan självklart föreslå din egen förening eller företag.

Under våren kan du nominera föreningar och under hösten företag på den här sidan.

Vinnarna utses av en jury som består av kommunens miljö- och klimatutskott. Priserna delas ut i samband med nationaldagsfirandet (föreningspriset) respektive Lidköpingsgalan (företagspriset).

Vilka kriterier gäller?

Juryn gör en helhetsbedömning av förslagen utifrån:

 • Social hållbarhet
 • Miljömässig hållbarhet
 • Ekonomisk hållbarhet
 • Långsiktighet
 • Förebild för andra

Det är viktigt att ge en bra beskrivning av det föreningen eller företaget gjort för social, miljömässig och/eller ekonomisk hållbarhet och ge en bra motivering till varför just den föreningen eller företaget ska få priset.

Tidigare vinnare

Föreningspriset

 • Vinnare 2019: Filsbäcks intresseförening
 • Hedersomnämnande: Team Kroppslabbet
 • Vinnare 2018: Lidköpings biodlareförening
 • Hedersomnämnande: Röda korset i Lidköping
 • Vinnare 2017: Lidköpings dataförening
 • Hedersomnämnande 2017: Trässbergs bollklubb
 • Vinnare 2016: Tunbygdens intresseförening
 • Hedersomnämnanden 2016: Lidköping – barnens stad och Lidköpings biodlarförening
 • Vinnare 2015: Studiefrämjandets verksamhet för utsatta grupper i Lidköping
 • Hedersomnämnanden 2015: Lidköpings ridklubb och Lidköpings vävstugeförening.

Företagspriset

 • Vinnare 2019: Gideon Jungblom
 • Hedersomnämnanden 2019: LINK arkitektur och Lottas tapetseri
 • Vinnare 2018: Skomakare Davidson
 • Vinnare 2017: Tvättmäster
 • Hedersomnämnanden 2017: ICA Hjertbergs
 • Vinnare 2016: Bildelslagret i Lidköping
 • Hedersomnämnanden 2016: Inquire AB och Jordnära miljökonsult AB
 • Vinnare 2015: Västra Kållandsö VA Ekonomiska Förening
 • Hedersomnämnande 2015: Närebo Agro-Garden AB

Hållbar utveckling handlar om att uppfylla människors behov idag utan att begränsa kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

 • Social hållbarhet är målet med hållbarhetsarbetet. Det handlar om oss människor. Om delaktighet, hälsa, utvecklingsmöjligheter och god livskvalitet för alla.
 • Miljömässig hållbarhet utgör de av naturen givna gränserna för att bygga ett hållbart samhälle. Dessa gränser handlar om resursanvändning, klimatpåverkan och annan miljöbelastning.
 • Ekonomisk hållbarhet är medlet för att skapa ett hållbart samhälle både på kort och på lång sikt. Ekonomisk hållbarhet handlar om hushållning med ekonomiska, materiella och mänskliga resurser.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan